• ”Lärare och skolledare är viktiga samhällsaktörer i det tobaksförebyggande arbetet och har i det dagliga mötet med elever möjlighet att påverka unga att aldrig börja använda tobak.”

  Ingrid Talu, Lärare mot Tobak

 • ”Vi är en kunskapsbank för tobaksavvänjning och vill stimulera våra yrkesgrupper i det tobakspreventiva arbetet både bland vuxna och unga.”

  Barbro Holm Ivarsson, Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak

 • ”Tandvården möter alla barn och de flesta vuxna regelbundet och är en unik resurs i arbetet för en tobaksfri framtid, en resurs som måste tas till vara.”

  Lena Sjöberg, Tandvård mot Tobak

 • ”Sjuksköterskor och barnmorskor har viktiga roller i det tobakspreventiva arbetet och vi vill uppmuntra och hjälpa dem att utveckla dessa roller ännu mer.”

  Mona Wahlgren, Sjuksköterskor mot Tobak

 • ”Läkare har viktiga tobaksförebyggande perspektiv att bidra med både i patientmötet och i samhällsdebatten – vi utmanar våra kollegor att bidra i arbetet för minskat tobaksbruk.”

  Hans Gilljam, Läkare mot Tobak

 • Debatt: Få bort tobaksreklamen från butikerna!

  Kommer socialdepartementet att presentera ett förslag till skärpningar av tobakslagstiftningen före jul? Och kommer alla de viktiga förändringar som utretts…

 • Se LUFT-filmerna!

  Nu finns även filmer från årets LUFT-konferens i Eskilstuna på konferensens webbplats, www.luftkonferens.nu. Du hittar bland annat den starkt berörande…

 • Storbank väljer bort tobak

  Tobaksfria investeringar är en fråga som YmT, och särskilt Lärare mot Tobak, har engagerat sig starkt i. Därför är det…

 • Jobbar för tobaksfria skolor i Uppsala

  Tillsammans med ungdomar har Hälsoäventyret inom Region Uppsala tagit fram Figge, en figur som ska hjälpa till att synliggöra barns…

 • TmT på Odontologisk riksstämma

  Tandvård mot Tobak medverkade vid Odontologisk Riksstämma och hade eget välbesökt seminarium. Olika delar av tobaksfrågan belystes och särskild tonvikt…

 • Läs om YmT:s 25-åriga historia

  ”När ska de svenska läkarna komma till barrikaderna? Vi behöver er!” Året var 1991 när Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert vid…

169 organisationer stöder ett Rökfritt Sverige 2025

Vad vill du veta mer om?