• ”Lärare och skolledare är viktiga samhällsaktörer i det tobaksförebyggande arbetet och har i det dagliga mötet med elever möjlighet att påverka unga att aldrig börja använda tobak.”

  Ingrid Talu, Lärare mot Tobak

 • ”Vi är en kunskapsbank för tobaksavvänjning och vill stimulera våra yrkesgrupper i det tobakspreventiva arbetet både bland vuxna och unga.”

  Barbro Holm Ivarsson, Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak

 • ”Tandvården möter alla barn och de flesta vuxna regelbundet och är en unik resurs i arbetet för en tobaksfri framtid, en resurs som måste tas till vara.”

  Lena Sjöberg, Tandvård mot Tobak

 • ”Sjuksköterskor och barnmorskor har viktiga roller i det tobakspreventiva arbetet och vi vill uppmuntra och hjälpa dem att utveckla dessa roller ännu mer.”

  Mona Wahlgren, Sjuksköterskor mot Tobak

 • ”Läkare har viktiga tobaksförebyggande perspektiv att bidra med både i patientmötet och i samhällsdebatten – vi utmanar våra kollegor att bidra i arbetet för minskat tobaksbruk.”

  Hans Gilljam, Läkare mot Tobak

 • Unga blir snabbare beroende av nikotin

  Unga blir lättare beroende av nikotin än vuxna. Ungas beroende blir också allvarligare vilket gör att nikotinbruket blir mer omfattande…

 • Rapport från världskonferensen i Kapstaden

  Den 17:e världskonferensen om tobak ELLER hälsa (World Conference on Tobacco OR Health) samlade 5-9 mars tobaksförebyggare från hela världen…

 • Läsvärd nordisk rapport

  Rökavvänjning i den nordiska regionen heter en ny rapport från Nordens välfärdscenter. Den skildrar  tobaksvanornas utveckling , tobakspolitiken och det förebyggande arbetet…

 • ”Tobaksproppen” på riksdagens bord

  Regeringen har lämnat sin proposition om en ny samlad tobakslag till riksdagen. I propositionen föreslås  rökförbud på bland annat lekplatser, idrottsplatser,…

 • Världskonferensen invigs i dag

  I dag startar den 17:e världskonferensen om det globala tobaksförebyggande arbetet. Omkring 2000 delegater från hela världen – bland annat…

 • Ny ordförande i YmT

  Yrkesföreningar mot Tobak utsåg vid dagens årsmöte Birgitta Enmark till ny ordförande. Birgitta efterträder Mona Wahlgren från Sjuksköterskor mot Tobak….

184 organisationer stöder ett Rökfritt Sverige 2025/ Klicka här och läs mer

Vad vill du veta mer om?