Dags anmäla till 9:e seminariet om Tobacco Endgame

Onsdag 29 november 2017 kl. 13–16.30 arrangeras det 9:e seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Seminariet kan även följas via internet, i realtid eller i efterhand.

Preliminärt program (uppdateras vartefter)

A. Hållbar utveckling – hållbara investeringar i ett Agenda 2030-perspektiv

Inbjudna föreläsare:

Rachel Melsom, Europachef för organisationen Tobacco Free Portfolios

Fredric Nyström, kapitalförvaltare

Parul Sharma, människorättsjurist och ordförande i regeringens Agenda 2030-delegation

Förfriskningar

B. Vi har ett val… Tobakspolitiska aspekter inför valåret 2018

Inbjudna deltagare: Representanter från regering/socialdepartement, riksdag/socialutskott och TE-stödjande organisationer

C. Glimtar från det tobaksförebyggande vardagsarbetet.

Varför 300-faldiga skillnader mellan länen i patientavgift för rökavvänjning?

Anmälan via www.tobaksfakta.se

Frågor: Ewy Thörnqvist, generalsekreterare, Tobaksfakta, ewy.thornqvist@tobaksfakta.se

Lena Sjöberg, kanslichef, Yrkesföreningar mot Tobak, lena@ymtkansli.org

Vad vill du veta mer om?