Tobaksfria dagen med hjärta och kärl i fokus

I dag uppmärksammas World No Tobacco Day, Tobaksfria dagen, runt om i världen. Årets tema är Tobacco Breaks Hearts och handlar om tobakens skadliga och dödliga effekter på hjärta och kärl.

  • Rökning ökar kraftigt risken för hjärtinfarkt, stroke och andra hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom ökar tobaksbruk risken för diabetes, som i sig ökar risken för hjärt-kärlsjukdom.
  • Hjärt-kärlsjukdomar dödar fler människor än något annat i världen och tobaken ligger bakom 12 procent av dessa dödsfall.
  • I Sverige orsakar rökning varje år 22 500 nya fall av hjärt-kärlsjukdom samt 3 500 dödsfall i hjärt-kärlsjukdom

Material finns på WHO:s kampanjsida.

Vad vill du veta mer om?