• ”Lärare och skolledare är viktiga samhällsaktörer i det tobaksförebyggande arbetet och har i det dagliga mötet med elever möjlighet att påverka unga att aldrig börja använda tobak.”

  Ingrid Talu, Lärare mot Tobak

 • ”Vi är en kunskapsbank för tobaksavvänjning och vill stimulera våra yrkesgrupper i det tobakspreventiva arbetet både bland vuxna och unga.”

  Ywonne Wiklund, Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak

 • ”Tandvården möter alla barn och de flesta vuxna regelbundet och är en unik resurs i arbetet för en tobaksfri framtid, en resurs som måste tas till vara.”

  Lena Sjöberg, Tandvård mot Tobak

 • ”Sjuksköterskor och barnmorskor har viktiga roller i det tobakspreventiva arbetet och vi vill uppmuntra och hjälpa dem att utveckla dessa roller ännu mer.”

  Mona Wahlgren, Sjuksköterskor mot Tobak

 • ”Läkare har viktiga tobaksförebyggande perspektiv att bidra med både i patientmötet och i samhällsdebatten – vi utmanar våra kollegor att bidra i arbetet för minskat tobaksbruk.”

  Hans Gilljam, Läkare mot Tobak

Närmare 200 aktörer stöder ett Rökfritt Sverige 2025/ Klicka här och läs mer

Vad vill du veta mer om?