Fokus på nya frågor på årets 31 maj

  • I fattiga familjer kan i många länder utgifterna för att köpa tobak motsvara en tiondel av de totala hushållsutgifterna och göra att det blir mindre kvar till mat, utbildning och hälsovård.
  • Barnarbete är vanligt inom tobaksodlingen och hindrar barn från att gå i skolan.
  • Majoriteten av arbetarna på tobaksfälten är kvinnor, som där utsätts för många farliga kemikalier.
  • 16 procent av dödsfallen i icke smittbara sjukdomar i världen beror på tobaksbruk.

Tobaksbruk och tobaksproduktion är ett gigantiskt hot mot hållbar utveckling för människor och samhällen över hela världen. Det framhåller världshälsoorganisationen WHO i sin kampanj på World No Tobacco Day, Tobaksfria Dagen, som infaller i dag, 31 maj.

I dag uppmärksammar tobaksförebyggare världen över 31 maj-temat ”Tobak hotar hållbar utveckling” för att sprida kunskap om de mer okända effekterna av tobaksepidemin.

Vad vill du veta mer om?