174 stöder Tobacco Endgame

Nu är det 174 organisationer, företag och myndigheter som ställt sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. På senare tid har bland annat ett flertal kommuner anslutit sig. På www.tobaksfakta.se hittar du hela listan över anslutna.

 

Vad vill du veta mer om?