Ny ordförande i YmT

Yrkesföreningar mot Tobak utsåg vid dagens årsmöte Birgitta Enmark till ny ordförande. Birgitta efterträder Mona Wahlgren från Sjuksköterskor mot Tobak. Birgitta Enmark är vice ordförande i Tandvård mot Tobak. Hon är tandhygienist och arbetar med tobaksprevention i Region Gävleborg. På bilden syns, från vänster: Birgitta Enmark, ny ordförande i YmT, Lena Sjöberg, kanslichef i YmT, och Mona Wahlgren, avgående ordförande.

Vad vill du veta mer om?