Läs om det tionde Endgame-seminariet!

Det tionde seminariet om Tobacco Endgame gick traditionsenligt av stapeln under Tobaksfria veckan, vecka 47. Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta samlade rekordmånga lika engagerade som professionella deltagare, och hade livfulla diskussioner hela eftermiddagen.

Frågan är lika aktuell och komplicerad som den varit under de senaste 100 åren, och lösningen på problemet är fortfarande lika lätt men ändå så obegripligt svår!

Vi fokuserade mycket på problematiken runt tobaksindustrins arbete att påverka beslutsfattare och lagstiftning, som vi sett så många exempel på under åren, internationellt och nationellt, och till och med på handläggarnivå på kommunal nivå.

LO:s internationella sekreterare Oscar Ernerot beskrev situationen internationellt och tobaksindustrins inflytande i ILO:s styrelsearbete.

Göran Boëthius, Tobaksfakta, presenterade tre alternativa vägar för det fortsatta arbetet. Hans Gilljam, LmT, berättade om ledarländerna i TE-processen.

Dessutom diskuterades de stora bekymren med näthandeln av nya nikotinprodukter, främst riktade till ungdomar. Lagstiftningen hinner inte med i utvecklingen, så det är mycket nikotin som flyger under radarn. Och våra unga lockas till beroende, precis som det varit senaste 100 åren.

Men vi ser många ljusglimtar och ger inte upp!

Se gärna utförligare referat på www. tobaksfakta.se

Vi filmade hela seminariet så om någon vill ta del av denna eftermiddag så går det bra att höra av sig till vårt kansli.

Vad vill du veta mer om?