Almedalsveckan

Nyhet, Opinion

Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – medverkar även i år med aktiviteter under Almedalsveckan i Visby.

Tisdagen den 5 juli avlöser intressanta seminarier på tobaksförebyggande tema varandra i konferenslokalen på Hotell Solhem, Solhemsgatan 3 i Visby.

Tobaksfakta och satsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 – inleder kl. 8 med ett seminarium kring en färsk opinionsstudie .

Kl. 9 tar SmT över med ett seminarium om tobaksavvänjning och särskilt om metoden ”Tobaks- avvänjning på internat”.

Kl. 11 är det dags för Psykologer mot Tobak och föreläsningar om ”E- cigaretter – vad vet vi idag?”

Inbjudan till seminarie om E-cigaretter

Tandvård mot Tobak har seminarium kl. 13 om tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet och kopplingarna till Tobacco Endgame.

Kl. 15-17 lyfter Tobaksfakta fram barnens perspektiv med ett seminarium om projektet Barnets Rätt i Tobaksfrågan, BRiT. ”Tobakspolitiken berör barn mer än några andra!” är temat.

Vad vill du veta mer om?