Evenemang

Kommande evenemang

Välkomna till femte seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025!

 

Tidigare evenemang

Levnadsvanedagen

3 februari 2015- Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10 i Stockholm

 

Tandvård mot Tobaks årsmöte

23 februari 2015 – Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10 i Stockholm

 

Läkare mot Tobaks årsmöte

9 mars 2015 – Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10 i Stockholm

 

Psykologer, Socionomer och Folkhälsovetare mot Tobaks årsmöte

24 mars 2015 – Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10 i Stockholm

 

World Conference on Tobacco or Health

17-21 mars 2015 i Abu Dhabi

 

Sjuksköterskor mot Tobaks studiedag med årsmöte

10 april 2015 – Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10 i Stockholm

 

Lärare mot Tobaks Årsmöte

27 april 2015 – Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10 i Stockholm

 

 

 

 

 

Vad vill du veta mer om?