Tobacco-endgame_web

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett opinionsbildningsprojekt. Det syftar till att få till stånd ett politiskt beslut om ett årtal då rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande folkhälsoproblem.

Sedan projektet startade har närmare 200 myndigheter, organisationer och företag ställt sig bakom kravet på rökfritt Sverige 2025. Regeringen har också uttalat ett tydligt stöd för projektet och dess mål. Men ännu finns ingen konkret handlingsplan för hur målet ska nås och opinions- och informationsarbetet måste fortsätta för att i ska nå ända fram.

Yrkesföreningar mot Tobak och dess medlemsföreningar finns bland projektets initiativtagare och Tobacco Endgame är en självklar utgångspunkt för vårt arbete på olika nivåer.

Mer material om projektet finns på www.tobaksfakta.se

Vad vill du veta mer om?