Visa kategorier

Kvinna i balans – annonsbilaga till SvD 27 februari 2015

Tobacco Endgame visas i Svenska Dagbladets annonsbilaga om kvinnors hälsa. Viktigt att se på tobaksbruket ur ett kvinnoperspektiv eftersom Sverige…

Tobak eller Hälsa – Ladda ner

Årets första nummer av Tobak eller Hälsa, Yrkesföreningar mot Tobaks nyhetsbrev är nu publicerat.  Numret handlar bland annat om det…

Lärare mot Tobak deltar i kommande evenemang

Lärare mot Tobak fortsätter med opinionsbildnings arbetet för tobaksfria skoltid och skolor. Föreningen deltar i följande evenemang:   21-22 februari….

För ett rökfritt samhälle

Ulla Lennartsson, Styrelsemedlem i Sjuksköterskor mot Tobak intervjuas i Länstidningen Södertälje om sin vision för ett rökfritt samhälle. Ulla har…

Sluta röka och snusa tidning 2014 kan nu beställas

Under Rökfria tobaksfria veckan (vecka 47) publicerade Psykologer mot Tobak en tidning om att Sluta röka och snusa som bilaga i…

Affisch och material från tobaksfria veckan

Affischer och material från tobaksfria veckan för nedladdning. I november 2014 framställdes två affischer, som kompletterar varandra, anslås gärna tillsammans. Affischen går att använda även senare, efter v 47,…

Nytt nummer av nyhetsbrevet

Nu kan medlemmar ladda ner senaste nummer av Tobak eller Hälsa. Nyheterna handlar om tobaksfrågan i politiken och om LUFT…

Websändning från det tredje seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 20...

 Länk till sändningen från 17e november: En ny politisk spelplan – hur påverkas det långsiktiga tobaksförebyggande arbetet? Tid: Måndagen den…

YmT finns med på Drogfokus i Norrköping 22-23 oktober!

Besök gärna vår monter som vi delar med Riksförbundet VISIR (Vi som inte röker). Vi har fått möjlighet att komma…

Folkhälsomyndigheten föreslår fler rökfria platser utomhus

Folkhälsomyndigheten har utrett hur fler människor, i synnerhet barn, kan slippa att utsättas för andras tobaksrök på allmän plats. Enligt…

LUFT Konferensen i Umeå

Över 400 deltagare från Sverige samlades i Umeå för LUFT-konferensen 2-3 oktober 2014.  Bland föreläsarna var Nicola Roxon, Melbourne Australien,…

YmT:s LUFT-pris – Umeå 2-3 oktober

Yrkesföreningar mot Tobak prisar Axfood och Ripa 2014-10-02 Idag delar Yrkesföreningar mot Tobak ut utmärkelser till personer som särskilt verkat…

Vad vill du veta mer om?