Visa kategorier

Lagen om rökförbud innefattar även heat not burn

Det finns de som tror att tobaksprodukter av typen heat not burn (htp) inte omfattas av de rökfria miljöerna som…

Tackla Tobak i Tandvården 2020 – nationell yrkeskonferens om tobaksprevention...

Konferensen är en ny upplaga av förra årets konferens och fokus är att belysa tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet…

Lärare mot Tobak 2020 – stort engagemang runt om i landet

Vi rivstartar 2020 och träffar matematiker på  Mattematikbiennalen i Växjö den 16-17 januari. 3000 matematiker från hela landet kommer att…

Lunchmöte om barns rätt till en hållbar framtid – Tobaksfria barn- och...

Regionala gruppen för Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 i Uppsala län bjöd under hösten tillsammans med Länsstyrelsen och Regionen in…

Europeisk Tobakskonferens i Berlin februari 2020

Den Europeisk Tobakskonferensen Tobak eller Hälsa (ECToH) arrangeras vart tredje år. Samtliga föreningar inom Yrkesföreningar mot Tobak planerar att delta….

Förslag från tobaksforskare: ”Förbjud försäljning av cigaretter med filte...

Thomas E Novotny är en amerikansk forskare med fokus på det vanligaste skräpet i världen – cigarettfimpar. Lärare mot Tobak…

Gemensamt engagemang 31 maj – för ett tobaksfritt Sverige!

Om alla i Sverige skulle gå samman under Internationella World no Tobacco Day 2020 – som också är mors dag…

Tackla tobak i tandvården 2019 – nationell yrkeskonferens om tobakspreven...

  Tobaken påverkar oss i många sammanhang. Den 26 mars har du möjlighet att uppdatera och kompetensutveckla dig inom flera…

Populära faktablad översatta till åtta språk

Lagom till tobaksfria veckan publicerade Psykologer mot Tobak översättningar av de två populära faktabladen “Tobaksfri graviditet” och “Tobaksfria barn“. De…

Se YmT:s film om Tobacco Endgame!

Yrkesföreningar mot Tobak har producerat en film som presenterar Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Se filmen och ta del…

SmT presenterade den svenska modellen vid patientsäkerhetskonferens i Dubai

Ann Post och Mona Wahlgren från Sjuksköterskor mot Tobak medverkade vid den internationella konferensen Nursing Care and Patient Safety, NCPS,…

Nya tobakslagar antogs av riksdagen

Flera nyheter träder i kraft i tobakslagen 1 juli 2019. Riksdagen klubbade igenom lagändringarna i dag efter en längre debatt…

Vad vill du veta mer om?