Visa kategorier

Nikotinets betydelse har hamnat i skymundan

Tobaksindustrin lägger stora resurser på att ta fram nya produkter. Gemensamt för dessa är att i stort sett alla innehåller…

Anmäl dig till Tobacco Endgame-seminarium 17 nov!

Välkomna till Tobacco Endgameseminarium med anledning av Tobaksfria veckan. Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta – oberoende tankesmedja bjuder in till…

Referat Tobacco Endgame seminarium 21 september

Landshövding Göran Enander välkomnade deltagarna till det regionala Tobacco Endgame seminariet i Uppsala 21 september. Han lyfte särskilt fram de…

Tackla Tobak i Tandvården 2020 – nationell yrkeskonferens om tobakspreven...

Konferensen belyser tandvårdens roll i tobaksfrågan. Hur upplever våra patienter vårt tobakspreventiva arbete och hur ser de på tobaksproblematiken. För: Tandvårdspersonal…

Reviderad utgåva av “Stödja patienter att sluta röka och snusa”

Bokens hela titel är Stödja patienter att sluta röka och snusa/Rådgivning om tobak och avvänjning. Boken innehåller kunskap om stödja…

Nu börjar den vår den svage kallar höst – tid att samla våra krafter i arb...

Nio av tio svenskar tycker att Sverige ska arbeta mer med efterlevnad av de åtgärder som anges i WHO:s Tobakskonvention….

Nya tankar om hur vi kan värna om våra barns hälsa

Seminariet Skydda Barn mot Tobaksindustrins påverkan lockade en stor nationell publik från olika sektorer: länsstyrelser, regioner och kommuner, samt personer…

Välkommen till YMT-seminarium 1 sept!

Yrkesföreningar mot Tobak inbjuder till seminarium med temat ”Skydda barn från tobaksindustrins påverkan”. Under dagen presenteras strategier och goda exempel…

Save the date: Digitalt Almedalen 1 september

Vi bjuder in till digitalt Almedalen tisdagen den 1 september 2020 kl 13.00- 16.00. Vänligen anmäl dig till vår info-adress…

Politiker redo att följa väljarnas stöd för tobakskontroll

Nio av tio svenskar tycker att Sverige ska arbeta mer aktivt med Tobakskonventionen och sju av tio vill ha exponeringsförbud…

Rökfria miljöer är viktiga

För att minska barn och ungas tobaksbruk behövs övergripande insatser som handlar om att minska tobakens plats i samhället. Det…

Sprid Folkhälsomyndighetens kampanj om rökfria utemiljöer

Den 31 maj, på Tobaksfria dagen, startar Folkhälsomyndigheten en kampanj som ska uppmärksamma lagen om rökfria utemiljöer som trädde i…

Vad vill du veta mer om?