Visa kategorier

Tobaksfria dagen 31 maj!

På söndag – 31 maj – är det Världshälsoorganisationens tobaksfria dag och det vill vi som vanligt uppmärksamma. I år är…

Kampanj på flera språk ska uppmuntra till rökstopp

Coronapandemin har lett till oro bland många rökare efter rapporter om att rökning kan vara en riskfaktor för svårare sjukdom…

Digital tobakshjälp sprider sig över landet

Allt fler kan få tillgång till professionellt stöd att sluta med tobak, via sin dator eller telefon. Margareta Pantzar, från…

Vårhälsning från YMT

Hoppas att alla är friska, eller åtminstone bara lindrigt påverkade av Corona. Vi arbetar för fullt och Tobacco Endgame är…

Digitalt Tobacco Endgameseminarium 2 juni

Välkomna till Tobacco Endgameseminarium med anledning av Tobaksfria Dagen 31/5. I år blir det helt digitalt av känd anledning. Tema…

Inställd konferens på grund av corona

Vi är under rådande omständigheter tvungna att ställa in utbildningsdagen 31/3  ” Tackla tobak i tandvården” Vi återkommer med nytt…

Givande dagar på ECToH i Berlin

Det var många representanter från Yrkesföreningar mot Tobak på plats i Berlin 19-22 februari. Under de fyra dagarna fick de…

Kampanj om tobak och miljö

Läkare mot Tobak har tillsammans med tobaksfakta tagit fram en animerad film och sprider den i kampanjen “Minskat tobaksbruk –…

Lagen om rökförbud innefattar även heat not burn

Det finns de som tror att tobaksprodukter av typen heat not burn (htp) inte omfattas av de rökfria miljöerna som…

Tackla Tobak i Tandvården 2020 – nationell yrkeskonferens om tobaksprevention...

Konferensen är en ny upplaga av förra årets konferens och fokus är att belysa tandvårdens roll i det tobakspreventiva arbetet…

Lärare mot Tobak 2020 – stort engagemang runt om i landet

Vi rivstartar 2020 och träffar matematiker på  Mattematikbiennalen i Växjö den 16-17 januari. 3000 matematiker från hela landet kommer att…

Lunchmöte om barns rätt till en hållbar framtid – Tobaksfria barn- och...

Regionala gruppen för Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 i Uppsala län bjöd under hösten tillsammans med Länsstyrelsen och Regionen in…

Vad vill du veta mer om?