Visa kategorier

Nytt faktablad på lätt svenska

Psykologer mot Tobak har tagit fram ett faktablad, på lätt svenska, med enkla och lättförstådda tips för den som vill sluta…

Film om neutrala paket

Dr Bronwyn King berättar om neutrala tobakspaket i Australien och hur det bidragit till att minska tobaksanvändningen. Se filmen här

Ledare: Tack för 2020!

Stort tack för 2020 som på många sätt varit ett annorlunda år och på återseende 2021, med nya krafter! Vi saknar…

Motiverande samtalsmetodik för bättre munhälsa

Tandvården kan vara ett gott stöd i rökavvänjning och andra hälsosamma livsstilsförändringar. Det vet Karin Sjögren, odont.dr i cariologi, tandläkare…

Debatt: ”Det räcker inte att prata om vikten av förebyggande insatser”

Det vore ett allvarligt misstag att sjösätta en ny ANDTS-strategi utan att garantera medel som gör att strategin kan förverkligas….

Nikotinets betydelse har hamnat i skymundan

Tobaksindustrin lägger stora resurser på att ta fram nya produkter. Gemensamt för dessa är att i stort sett alla innehåller…

Anmäl dig till Tobacco Endgame-seminarium 17 nov!

Välkomna till Tobacco Endgameseminarium med anledning av Tobaksfria veckan. Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta – oberoende tankesmedja bjuder in till…

Referat Tobacco Endgame seminarium 21 september

Landshövding Göran Enander välkomnade deltagarna till det regionala Tobacco Endgame seminariet i Uppsala 21 september. Han lyfte särskilt fram de…

Tackla Tobak i Tandvården 2020 – nationell yrkeskonferens om tobakspreven...

Konferensen belyser tandvårdens roll i tobaksfrågan. Hur upplever våra patienter vårt tobakspreventiva arbete och hur ser de på tobaksproblematiken. För: Tandvårdspersonal…

Reviderad utgåva av ”Stödja patienter att sluta röka och snusa”

Bokens hela titel är Stödja patienter att sluta röka och snusa/Rådgivning om tobak och avvänjning. Boken innehåller kunskap om stödja…

Nu börjar den vår den svage kallar höst – tid att samla våra krafter i arb...

Nio av tio svenskar tycker att Sverige ska arbeta mer med efterlevnad av de åtgärder som anges i WHO:s Tobakskonvention….

Nya tankar om hur vi kan värna om våra barns hälsa

Seminariet Skydda Barn mot Tobaksindustrins påverkan lockade en stor nationell publik från olika sektorer: länsstyrelser, regioner och kommuner, samt personer…

Vad vill du veta mer om?