Affisch och material från tobaksfria veckan

Nyhet

vecka47Affischer och material från tobaksfria veckan för nedladdning. I november 2014 framställdes två affischer, som kompletterar varandra, anslås gärna tillsammans. Affischen går att använda även senare, efter v 47, eftersom det går att klippa bort textremsan. Vi distribuerar gärna så länge lagret räcker, mot portokostnad.  Affisch för utskrift v 47.

I år låter vi våra barn och ungas röster höras. I höst släpptes den fina boken HEJ DÅ TOBAK, ungdomars tankar om ett rökfritt Sverige, framtagen av Hälsoäventyret, Hälsa och habilitering, Landstinget i Uppsala, i samarbete med Länsstyrelsen i Uppsala län. I september överlämnades den också högtidligen av några ungdomar till riksdagens talman.

LUFT konferensen i Umeå avslutades med ett ballongsläpp med flera hundra ballonger med budskapet För en tobaksfri framtid och Hejdå tobak, dessutom fick alla som var kvar på sista passet ett eget exemplar av boken.

Resolutionen togs fram av konferensdeltagarna. Använd den gärna som underlag för lokala insändare och debattinlägg under vecka 47. Dagens citat till v47 kan komplettera affischen. Bladen kan användas på skolor och väntrum och kombineras med boken, Hej då tobak!

PS. Missade du LUFT konferensen hittar du alla presentationer, resolutionen och ca 20 filmade föreläsningar på hemsidan under fliken Dokumentation www.luftkonferens.nu

Beställ mer material från Yrkesföreningar mot Tobak

Bli medlem i Yrkesföreningar mot Tobak

Vad vill du veta mer om?