Bli medlem i en av våra fem föreningar:

Läkare mot Tobak

Tandvård mot Tobak

Sjuksköterskor mot Tobak

Lärare mot Tobak

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak

Som medlem får du:

  • Tobak eller Hälsa. Ett nyhetsbrev, som kommer ut med fyra nummer per år, ger dig senaste nytt i tobaksfrågor.
  • Våra utskick med aktuell information, erbjudande om utbildningar med mera
  • Medlemsservice från vårt kansli när du t.ex. behöver material, vill förmedla en bra idé eller få kontakt med lokala samarbetspartners.

Medlemsavgiften är endast 100kr per år (är avdragsgill). Ingen avgift för studerande.

Vad vill du veta mer om?