Debatt: Få bort tobaksreklamen från butikerna!

Kommer socialdepartementet att presentera ett förslag till skärpningar av tobakslagstiftningen före jul? Och kommer alla de viktiga förändringar som utretts med i förslaget? Det svenska tobakspolitiska läget är just nu ovisst. Yrkesföreningar mot Tobak och andra tobaksförebyggande organisationer arbetar hårt för att skapa opinion för ett starkt förslag från regeringen.

En statlig utredning har föreslagit exponeringsförbud för tobaksprodukter i butikerna, fler rökfria utemiljöer och licensplikt för tobakshandlare. YmT anser att det är viktigt att alla dessa delar tas med i det lagförslag som regeringen nu förbereder. I opinionsbildningen har de tobaksförebyggande organisationerna fokuserat särskilt hårt på att skapa stöd för ett exponeringsförbud som omfattar cigaretter, snus, annan tobak och e-cigaretter.

”Lockande tobaksskyltning är fortfarande en del av vardagen för vuxna och barn i vårt land – trots all kunskap om marknadsföringens betydelse för tobakskonsumtionen”, skriver till exempel en rad företrädare för de olika tandvårdsprofessionerna i en debattartikel i Norrköpings Tidningar.

Och på Nyheter24.se skriver Anton Landgren och Matz Larsson, båda Läkare mot Tobak, samt Agneta Alderstig, Psykologer, socionomer & folkhälsovetare mot Tobak:

 

”Samtidigt som man samlar in miljoner till Rosa Bandet kampanjen får cigaretterna stå kvar strategiskt placerade nära kassan. Sverige ligger redan efter fler än tio länder, däribland Norge, som har lagstadgat ett förbud för tobaksreklam i butiker, som ett steg att minska tobaksbruket.”

 

 

Vad vill du veta mer om?