Debatt: ”Det räcker inte att prata om vikten av förebyggande insatser”

Tobakspolitik

Det vore ett allvarligt misstag att sjösätta en ny ANDTS-strategi utan att garantera medel som gör att strategin kan förverkligas. Det skriver 18 civilsamhällesorganisationer i en debattartikel i Altinget.

Representanterna för de 18 organisationerna, bland annat Göran Boëthius från Tobaksfakta, ifrågasätter att regeringen vill sänka medlen för ANDTS i budgeten för 2021. De anser att anslaget i stället borde ligga på samma nivå som under den första strategiperioden.

Läs debattartikeln här

Vad vill du veta mer om?