Drogfokus oktober 2022

Vilken energi, vilken känsla och vilka människor! Besjälade, kunniga, erfarna och fullkomligt medvetna om problematiken med beroendeframkallande substanser. Vi har en aggressiv industri, både legal och illegal. Unga är på ”dark net” och skaffar sig precis vad som helst. Tjuvrökning bakom hörnet är ett minne blott. 

Ekonomi och politik spänt som ett övergripande svart paraply förmörkar situationen. 

Värnlösa barn och unga som lockas, luras och trillar dit till ett kanske livslångt beroende, och en vuxenvärld som i det längsta försöker värja sig för besvär och engagemang, eller?

Det var mycket fokus på alkohol och narkotika, men tobaksfrågan belystes i ett seminarium där både CAN och Konsumentverket höll intressanta presentationer. CAN visade prevalenssiffror, där till exempel unga flickors nya snusbruk framstår klart, och Konsumentverket beskrev vad nya lagen från 1 augusti säger om tobak och framför allt de nya tobaksfria nikotinprodukter när det gäller marknadsföring. Det är både solklart och lite oklart kanske var gränserna för reklam går tänkte jag. Vi får faktiskt hoppas på anmälningar och prejudicerande domar. 

Vi som arbetar med tobak har mycket att vinna på att i alkohol-och narkotika-kretsar tydligt klargöra att tobak och nikotin är inkörsport till andra droger. 

Bland deltagarna fanns flera som själva använde vitt snus och stolt förklarade att det är ofarligt och tobaksfritt. Efter lite diskussion gick de till PmT´s monter och fick skräddarsydda  motivationssamtal som inledning till avvänjningsprocess. 

Tobaksfakta samlade underskrifter till kampanjen Lagar för alla barns framtid, och ingen tyckte det var något problem med att skriva under på att kraftfulla lagar är nödvändiga. 

Alla utom några myndighetsföreträdare ställde upp på film och deklarerade att de ville hjälpa barn att säga nej, och att inget barns ska bli beroende. 

/Lena Sjöberg, kanslichef Yrkesföreningar mot Tobak

På bilden från vänster syns Therese Blunk (Malmö Stad), Ywonne Wiklund och Margareta Pantzar (Psykologer mot Tobak), Karin Tegmark Wisell (Generaldirektör Folkhälsomyndigheten) samt Ahmet Gazic (Malmö Stad).

Vad vill du veta mer om?