”Du är inte fri om du är beroende”

Tobakspolitik

Under den senaste mandatperioden har moderatpolitikern Sofia Westergren drivit frågan om det vita snuset i riksdagen. Hon har gått emot sitt eget partis ståndpunkt eftersom hon tycker att det är viktigt att skydda barn mot nikotinberoende, oavsett produkt. 
– Om partiet ska utvecklas måste vi som har kunskap i ett ämne våga lyfta det, även om man anses obekväm på grund av det, säger hon. 

Sofia Westergren trillade otippat in i en politisk karriär. Hon hade under många år arbetat inom transportbranschen, bland annat i familjeföretaget, och sedan som VD för ett norskägt transportföretag. 

–  De flesta jag träffar ser förvånade ut när jag berättar att jag kört tankbil, säger Sofia Westergren och skrattar. 

Som ung utbildade hon sig med sikte på att arbeta som revisor, och när hon ville slutade VD-tjänsten tog hon istället en ledande befattning i sin mans företag med femtio anställda. Företagets verksamhet fanns i Norge men en av fördelarna med jobbet var att hon kunde jobba hemifrån, i Stenungsund där hon bott hela sitt liv. Nackdelen var att alla kollegor fanns i Norge. För att fixa lunchsällskap gick hon därför med i Moderaterna. Hon hade då ingen plan på att bli heltidspolitiker, men efter tre år som fritidspolitiker var det just det hon blev. Sedan dess har hon varit bland annat kommunstyrelsens ordförande i hemkommunen, och därefter riksdagsledamot senaste mandatperioden.

– Jag har gjort det roligaste man kan göra. Att jobba som politiker har varit otroligt utvecklande. Jag har haft drivna kollegor och tillgång till all kunskap. Jag har älskat det.

Viktigt att engagera sig för att skydda barn
Under sin tid i riksdagen har Sofia Westergren fått upp ögonen för två frågor hon tidigare inte engagerat sig i. Det ena är sexuella övergrepp och den andra är tobak. Hon minns inte säkert hur det kom sig att hon blev intresserad av tobaksfrågan, men hon tror att det var när hon fick en enkät från en av de tobakspreventiva organisationerna och ett uppföljande telefonsamtal.

– Sen var jag fast. Det kändes vettigt och viktigt att engagera sig för att skydda barn mot nikotinberoende. 

Själv har Sofia varken rökt eller snusat. Hon har alltid ogillat tobak. 

– Min pappa rökte under min uppväxt och jag fick honom att sluta många gånger. Att det kändes så fel att röka gjorde att jag var en av få som klarade av att vara i rökrutan under hela högstadiet utan att röka en enda gång. 

När hon som riksdagsledamot fick mer kunskap om nikotinets skadeverkningar utvecklades aversionen mot rökning till att innefatta även andra tobaksprodukter, som vitt snus.

– Det är en allmän uppfattning att det vita snuset inte är farligt. Det stämmer inte. Därför har jag velat få upp det på den politiska dagordningen. 

Svårt att nå fram
Sofia Westergren menar att det är problematiskt att komma med kunskapshöjande insatser till politiker, kanske speciellt till de som själva är beroende av nikotin. Men även politiker som inte själva berörs av tobak har ett svagt intresse för frågan. 

– Det påverkar deras inställning till exempel ny forskning. De lägger inte så mycket vikt vid sådant. Medan jag har väntat på forskning om det vita snuset, så har andra stått på sig om att det är ofarligt, att svenska män mår så bra på grund av snuset och att alla skulle röka annars. 

Detta är tobaksindustrins argument som fått fäste, menar Sofia Westergren. Hon har själv blivit kontaktad av representanter från industrin. En av snusbolagens representanter var på henne upprepade gånger när hon var ny i riksdagen, men han gav upp efter ett tag och slutade att ta direktkontakt. Däremot har han genom Sofia Westergrens fyra år i riksdagen kritiserat alla inlägg om tobak som hon lagt upp på sociala medier. 

– Tobaksindustrin påstår att jag vill få vuxna att sluta. Men där har jag inte min mission. Det handlar bara om att skydda barn och unga från nikotinberoende.

Lobbyingen påverkar
Sofia Westergren tycker att det är bekymmersamt att många politiker har kontakt med tobaksindustrin, och påverkas av deras argument. 

– Tyvärr är det få som känner till Tobakskonventionen. Väldigt få. Men det är viktigt att nya riksdagsledamöter, innan de blivit påverkade av tobaksindustrins argument, får veta att de enligt konventionen är förbjudna att ha kontakt med industrins representanter. 

För kontakterna ger konsekvenser på tobakspolitiken. Sofia Westergren nämner två exempel där hon tror att lobbying har haft effekt. Det första är att smakförbud i vitt snus inte togs med i förslaget gällande lagen om nya nikotinprodukter. 

– En anledning till det kan vara att snusindustrin har ringt upp alla berörda politiker och sagt att allt snus är smaksatt. Även det som man kallar original har enbärssmak, så snusbolagen undrade var man ska dra gränsen.

En annan fråga är klassificeringen av vitt snus – som tobaksfritt.  

– Det är det största bakslaget i tobaksfrågan under min mandatperiod. Konsekvensen blev ju att det vita snuset har varit oreglerat och kunnat ges ut till hur unga människor som helst, som om det hade varit ett äpple. Ja, det är absolut i särklass det största bakslaget, för vitt snus är en ulv i fårakläder.

Frihet ett viktigt ideal
Sofia Westergren har velat vidareförmedla det hon lärt sig om nikotinberoende och det vita snuset, och prata om frågan med partikollegor. Tyvärr har det blivit färre sådana samtal än hon önskat, eftersom många av de vanliga samtalsarenorna på jobbet försvann när de flesta arbetade hemma under pandemin. Men när hon kunnat har hon lyft frågan, och det har blivit upprepade gånger under åren. 

– Jag har även pratat med partiledningen om att det ser väldigt osnyggt ut att ungdomsförbundet lämnat ut snusdosor under en tidigare valkampanj.

Sofia Westergrens engagemang i tobaksfrågan har inte varit populärt bland alla kollegor. 

– Mina partikollegor tycker nog att jag är besvärlig för att jag har åsikter om det vita snuset. När jag pratar med dem är det lugnt så länge jag pratar om det jag brinner mest för, att skydda barn och ungdomar mot nikotinberoende. Det håller alla med om. 

Ett argument som påverkar moderata partiets inställning till fler tobaksregleringar är idealen om individens rätt till frihet. Sofia Westergren beskriver frihet som rätten att vara den man är, säga det man vill och göra det man vill, så länge det inte är på bekostnad av andra. 

– Jag värnar också om människors frihet, men det är inte frihet att vara beroende av nikotin. Tvärtom. Att vara beroende är att vara ofri. Tyvärr fäster inte det argumentet på de jag pratat med. Jag hade behövt mer tid att nöta in det.  

Uthållighet viktigt för att kunna förändra
Att Sofia Westergren ändå oförtrutet kämpat på fast hon haft stora delar av sitt parti mot sig, beror på att det är självklart att stå upp för det som är viktigt för henne. 

– Jag går efter min egen kompass. Och om partiet ska utvecklas måste vi som har kunskap i ett visst ämne våga lyfta det, även om man anses obekväm på grund av det.

Sofia Westergren menar också att det handlar om att vara uthållig. Man kan lyfta en fråga, och sprida kunskap, sen måste det få gro ett tag. Politik är en process och sådana tar tid. 

– När det sen händer något i samhället som rör frågan tar man plötsligt tag i den.

På frågan om hur hon har orkat driva tobaksfrågan, trots motstånd inom sitt parti, svarar Sofia Westergren att det är viktigt att ha stöd. Och hon har haft flera partikollegor som öppet tagit parti i frågan och tillsammans med henne drivit den. 

– Till exempel har jag tillsammans med Marie-Louise Hänel Sandström lagt motioner om tobak. Jag tror att vi har gjort det i tre år. Har man lyft en fråga i partiet tillräckligt många gånger, kan den blomma när tiden är inne. Det tar tid innan saker förankras, men när det väl händer då finns det till slut en vilja att agera. 

Sofia Westergren upprepar flera gånger att man inte får släppa den här frågan, även om det kan kännas motigt ibland. 

– Tobaksindustrin går på ungdomar så hårt. Jag vet till exempel en festival i somras där de langade ut snus till alla unga som kom. 

Det finns inget bra med att vara beroende
Hon tror inte på tobaksindustrin argument att det vita snuset riktas mot människor som vill sluta röka. Hon hänvisar till den statistik som visar att det till stor del är unga som börjar med det, och tycker att det är positivt att det kommit forskning om att även det vita snuset är skadligt. Hon poängterar också att det inte finns något bra med att vara nikotinberoende, oavsett vilken produkt det handlar om, och att det är oerhört viktigt att ta striden mot tobaksindustrin. 

– Unga måste skyddas mot alla former av nikotinberoende. Vi får aldrig lämna slagfältet så att tobaksindustrin får härja fritt, för de får aldrig vara oemotsagda.  Kampen för att skydda barn och unga mot nikotin måste fortsätta. 

Själv lägger hon den politiska karriären på hyllan nu, efter 10 år som heltidspolitiker. Mer tid för familjen och ett nytt jobb på Hogia är det som väntar henne under hösten. Sverige får en ny regering, och nya riksdagsledamöter tar plats i riksdagen. Sofia Westergren skickar med några tips till de politiker som vill driva tobaksfrågan – även om de ännu inte har sitt parti med sig: 

  • Ha koll på ny evidensbaserad kunskap 
  • Ha inte kontakt med tobaksindustrins representanter – det går emot Tobakskonventionen som Sveriges riksdag ratificerat
  • Lägg motioner – om och om igen 
  • Kom ihåg att det inte blir bättre om man inte driver frågan. Man måste driva det man tror på, sen är det partiets fana som står högst. 
  • Våga lyfta frågan med partiledningen
  • Stå ut med att säga emot, någon måste göra det.  
  • Ta stöd av varandra – det finns fler i partiet som tycker som du  

Vad vill du veta mer om?