Folkhälsomyndigheten: Tobacco Endgame är en effektiv satsning

Josefin P Jonsson, expert på tobaksprevention vid Folkhälsomyndigheten, kommenterar i Jönköpingsposten opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Bakgrunden är att Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutat ställa sig bakom satsningen.

Josefin P Jonsson säger att satsningar som Tobacco Endgame är effektiva för att möta rökningen som folkhälsoproblem.

– Det viktigaste är att fokusera på ungdomar, framhåller hon.

– När man är ung fastnar man lättare i missbruk, får vanor och blir beroende. Det vet man forskningsmässigt.

Hon betonar att  det behövs en kombination av satsningar på information/reklam och konkreta lagförändringar. En sådan kombination är just vad Tobacco Endgame eftersträvar. Den översyn av tobakslagen som socialdepartementet just nu arbetar med är influerad av idéerna i satsningen. Socialdepartementet arbetar med förslag om bland annat fler rökfria offentliga miljöer utomhus och exponeringsförbud för tobaksprodukter.

I dag röker i genomsnitt cirka nio procent av befolkningen, även om variationen mellan åldersgrupper och socioekonomiska grupper är stor. Frågan är om vi hinner ned till under fem procent på åtta år?

– Det är ju så med den här typen av mål, man siktar högt, svarar Josefin P Jonsson.

– Men det är för att det ska bli lite tryck i frågan. Och i stora grupper, bland de med högre utbildning och inkomst, är man redan nere på de här siffrorna.

 

 

Vad vill du veta mer om?