Folkhälsomyndighetens remissvar om neutrala paket

Nyhet

I sitt svar har Folkhälsomyndigheten framhållit att införande av neutrala förpackningar skulle få en positiv effekt ur folkhälsosynpunkt genom minskad konsumtion av tobaksvaror.

Läs remissvaret här

Vad vill du veta mer om?