”Förbjud tobaksförsäljning till alla som är födda efter 2010”

Nyhet, Opinion

Följ i Nya Zeelands fotspår och säkra en nikotinfri framtid för kommande generationer, föreslår debattörer från bland annat Svenska läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening, i en debattartikel i Dagens Medicin. Artikeln är skriven i koppling till kampanjen PrEvCan (Cancer Prevention Across Europe).

Läs mer om kampanjen och hitta info om material kopplat till tobak här

Vad vill du veta mer om?