Gemensamt engagemang 31 maj – för ett tobaksfritt Sverige!

Nyhet

Om alla i Sverige skulle gå samman under Internationella World no Tobacco Day 2020 – som också är mors dag – och vara med på tobakspreventiva aktiviteter runt om i hela landet skulle vi tillsammans bidra till att komma närmare målet om att minimera tobaksbruket och dess konsekvenser. Det skriver David Chalom, – pappa, överläkare ortopedi, ledamot i styrelsen för Läkare mot Tobak – i en insändare.                                                 

Nästa månad är det 2020. Vår vision är att Sverige är rökfritt inom fem år, det vill säga att mycket mindre än 5 % av populationen i Sverige röker och att det inte längre är ett folkhälsoproblem. Om fem år kommer det i vissa grupper inte finnas många rökare, men i andra grupper kommer procenttalet rökare fortfarande vara oacceptabelt högt. Rökarna i dessa grupper behöver förutsättningar för att kunna sluta. Det är också dags att hjälpa den delen av befolkningen som är beroende av snus, e-cigaretter och nikotinläkemedel. Avsaknaden av anslag till forskning som undersöker ohälsoeffekterna av dessa är inte acceptabel.

Det vore önskvärt att vid något tillfälle nästa år engagera hela Sverige i tobakspreventiva aktiviteter, för att driva individens, vårdens och politikens opinion närmare andan i WHO:s ramkonvention för tobakskontroll. Ramkonventionen har för avsikt att minimera och eliminera tobaksbruk i alla dess former, exponering för tobaksrök, och nikotinberoendet. Hälsostrateger i landet arbetar mot Agenda 2030 – FN:s globala mål för hållbar utveckling – där stort fokus ligger på en hållbar och jämlik hälsa. Vi inom tobaksprevention arbetar mot Tobacco End Game 2025. Samtidigt uppmärksammas nu ytterligare en konsekvens av tobaksbruket, nämligen miljöproblemen som skapas av cigarrettfilter/fimpar och snusprillor som hamnar i naturen.

Internationella World No Tobacco Day infaller 2020 samtidigt med morsdag söndagen den 31a maj. Tänk om vi inför den dagen kunde mobilisera större delen av Sveriges befolkning till att göra aktiviteter som sätter det tobakspreventiva arbetet i knäet på de som kan göra skillnaden i samhället, genom att fira de nuvarande och framtida mammorna i Sverige med fokus på deras framtida hälsa och det som är viktigaste för dem: deras barns hälsa. Tillsammans kan vi lyfta vikten av ett jämställt folkhälsoarbete oavsett socioekonomisk status, etnisk tillhörighet, fysisk eller psykisk funktionsvariation, könstillhörighet eller geografisk placering. Vi kan göra aktiviteter som fokuserar på de individer i vårt samhälle som har svårast att tillgodogöra sig de nuvarande hälsopromotiva insatser som görs i vårt samhälle. Ett arbete som lägger skuld och skam åt sidan och fokuserar på att upplysa om de positiva vinsterna som ett tobaksstopp innebär.

Organisationer och grupper som kan vara med och bidra är: alla förskolor, elever och personal i skolor, vårdens alla yrkeskategorier, kommuner, Regioner, länsstyrelser, kvinnoorganisationer, politiska partier, idrottsföreningar, myndigheter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, intresseorganisationer, kyrkoorganisationer, HBTQ rörelsen, musikskolor, körer, artister, filmbiografer, representanter för grupperna som röker mest, you name it. Var och en gör lite men tillsammans blir det mycket.

”Samtliga våra Greta Tunberg” deltar i ett nationellt projektarbete där varje klass lämnar in sina idéer om vad de vill ska hända 31/5. Alla reklambyråer tävlar om bästa kampanjreklam med pris till vinnaren. Den 31 maj plockas det slängda fimpar och snusprillor över hela Sverige, och så görs det något uppmärksamhetsväckande med dessa. Marscher. Spela spel på städernas stortorg om Tobacco End Game.

Och såklart får alla de som inte lyckades, men vill infria sina nyårslöften om att sluta med tobak, en ny chans och slänger sina tobakspaket i mitten på torget och bränner de med brandkårens översyn (som kan passa på att informera till exempel om bränderna som orsakas av cigaretter). Media bevakar.

Detta kan vi göra för våra forna- nuvarande- och framtida mammor, med deras hjärta i fokus.

Alla bryr sig. Alla kan. Alla gör lite. Tillsammans blir det mycket.

/David Chalom

Vad vill du veta mer om?