Givande dagar på ECToH i Berlin

Det var många representanter från Yrkesföreningar mot Tobak på plats i Berlin 19-22 februari. Under de fyra dagarna fick de mycket fakta och inspiration från såväl föreläsare som andra deltagare. Några frågor som togs upp var  betydelsen av  höjda skatter, heltäckande tobaksreklamförbud,  kontroll alternativt förbud för nya tobaks- och nikotinprodukter,  tobaksindustrins metoder och hur mänskliga rättigheter kan användas för att få ökad kraft i det tobakspreventiva arbetet. Läs mer på tobaksfakta.se

Vad vill du veta mer om?