Global Week for Action on NCDs – om kroniska förebyggbara sjukdomar 

Nyhet

Första veckan i september är det ”Global Week for Action on NCDs”. Icke smittsamma sjukdomar (Noncommunicable diseases, NCDs) som hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar påverkar oss alla. Och upp mot 80 procent av dessa går att förebygga.

YmT:s medlemsorganisationer är med i det svenska NCD-nätverket.

Läs mer om arbetet 
Läs mer om det svenska NCD-nätverket

Vad vill du veta mer om?