Globala Tobaksfria Dag 31 maj

Nyhet

Globala Tobaksfria Dag 31a maj. Temat under Globala Tobaksfria Dagen handlar om högre skatter på tobak för att minska tobaksbruk. Läs mer på WHOs hemsida: http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2014/en/

Vad vill du veta mer om?