Hej viktiga du!

Nyhet

Här kommer årets första ledare från Yrkesföreningar mot Tobak! Vi behövs allihop mer än någonsin i dessa tider, när våra politiker parallellt med tobaksfrågan har andra stora frågor att hantera, även utrikes. 

Ekonomiska intressen är starka, det vet vi sedan länge, och det blir allt tydligare att tobaksindustrin uppvaktar våra politiker flitigt. Därför är det viktigt att vi bidrar med vetenskapligt underbyggd information och sprider kunskap om vad som bidrar till bättre hälsa folkhälsa och skyddar våra barn.

ANDTS-propositionen från förra året kunde inte accepteras av riksdagen, eftersom det bland annat inte gjordes skillnad på olika tobaksprodukter. Det blev en skrivelse i stället, så ANDT-strategin inte faller bort helt, utan blir en vägledning för alla som arbetar lokalt och regionalt. 

Nu har också kommit propositionen om hårdare reglering av nya nikotinprodukter kommit. Vi som verkligen vill ha tydligare regelverk för att skydda barnen mot nikotinprodukter, vitt snus inte minst, måste stötta politikerna att bejaka förslaget. 

Det finns mycket ny kunskap att förmedla, och vi är glada för att informationen finns samlad på kampanjsajten #lagarforallabarnsframtid. Lätt att hitta och information som är lätt att ta till sig, och att dela vidare.

Höjd skatt på tobak är på tapeten också, och flera av våra föreningar svarar på remissen från finansdepartementet. Det är en självklarhet att priset på tobak ska vara högt. Det verkar konsumtionshämmande och stödjer dem med svag ekonomi bäst, precis de grupper som använder tobak mest. Det är också viktigt att all tobak beskattas lika. Det vita snuset beskattas hälften så hårt som övrig tobak i dagsläget. Våra nordiska grannländer har betydligt högre pris på tobak än Sverige, så det påverkar förstås gränshandel negativt och saboterar den restriktiva tobakspolitiken i våra grannländer. Sverige borde ta fram skämskudden. 

Tobaksindustrin är också med på remisslistan, vilket helt strider mot tobakskonventionen, och ger förutsägbara svar som lätt vilseleder politiker.  

Från en förtvivlad och arg fältassistent hörde vi just att det är jättevanligt att ungdomar, mest flickor, som aldrig skulle kommit på tanken att börja röka eller snusa brunt snus, testar det vita snuset. Det är billigt och smakar godis och verkar helt ofarligt eftersom det benämns tobaksfritt. Föräldrarna förstår ingenting, utan är bara glada att barnen inte röker. 

Detta bekräftas av nya undersökningar från bland annat CAN och Non Smoking Generation.

Vad gör vi allihop nu då? 

Jo det är bara att fortsätta att sprida kunskap och påverka opinionen för att skydda barn mot nikotin. Det är många som inte vet hur starkt beroendeframkallande nikotin är och att nikotin skadar hjärnans utveckling.  Det är lätt att fastna i diskussioner enbart kring rökskador. Stöd kampanjen och skriv under uppropet för bättre skyddslagar! #lagarförallabarnsframtid

Det går alltid att gräva där man står!

Välkomna till vårens tre seminarier – alltid bra med inspiration! 

Nikotinfritt Sverige – Vi har ett val, 4-5 april, Tackla Tobak i Tandvården 6 april och Tobacco Endgame-seminarie 18 maj med tema Miljö och Hållbarhet, enl WHO-tema för No Tobacco Day 31 maj. Se vidare info på våra hemsidor. Det blir live hoppas vi, med möjlighet att delta digitalt.

Vi förbereder en massiv manifestation 31 maj. Silent Disco på gator och torg på olika platser i Sverige, och dans för frihet. Det blir spännande. 

I sommar ses vi i Almedalen. 

Sverige behöver inte en enda nikotinist!

Glad vår hälsar Lena 

Vad vill du veta mer om?