Hon har hjälpt 100-tals bli tobaksfria

Tandsköterskan Margareta Jonsson var en av de första diplomerade tobaksavvänjarna i Västerbotten och har hjälpt hundratals att sluta med tobak.

– I mitt jobb kan jag tydligt se bara i munnen vilken påverkan tobak har. Jag ville hjälpa människor att sluta med tobak och må bättre, säger hon i ett pressmeddelande från Västerbottens läns landsting.

Andelen personer som röker dagligen ligger i Västerbotten lägst i landet, både bland kvinnor och män, sju respektive åtta procent.

– När det gäller rökning ligger vi lite lägre i antalet rökare än i resten av landet, däremot har vi ett högre antal snusare både bland män och kvinnor, vilket gör att det totala tobaksbruket är högt säger Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare och ansvarig för det tobaksförebyggande arbetet i länet.

Hon och Margareta Jonsson berättar i pressmeddelandet om landstingets aktiva arbete för att minska tobaksbruket. Förutom de tobakspreventiva mottagningarna på länets sjukhus är målsättningen att hela länets befolkning, oavsett var man bor, ska ha tillgång till tobaksavvänjning i form av en diplomerad tobaksavvänjare. Det betyder att personal ska utbildas för att finnas tillgängliga på landstingets samtliga hälsocentraler. Under våren har stora elefanter i kartong med texter ”våga fråga” levererats till alla hälsocentraler i länet. Syftet är att påminna personalen om att fråga patienter som kommer dit om de vill ha hjälp att sluta med tobak.

I dag finns 42 diplomerade och en av dessa är tandsköterskan Margareta Jonsson. Hon var 2005 en av de första tobaksavvänjarna som diplomerade sig och i 13 år har hon hjälpt hundratals personer som velat sluta röka eller snusa.

– De flesta blir tobaksfria. Efter två år är 60 procent fortfarande det. Det är siffror vi är stolta över, säger Margareta Jonsson.

Stegvis nedtrappning
Grupperna följer det nationella utbildningsprogrammet som tagits fram inom Yrkesföreningar mot Tobak.  Deltagarna träffas en gång i veckan under åtta veckor. Stegvis trappar deltagarna ner på tobaken med målet att vara helt tobaksfria efter dessa veckor.

– Det är inte svårt att sluta med tobak. Det svåra är att inte börja igen. Gruppträffarna är bra både kostnadsmässigt eftersom jag kan hjälpa flera samtidigt men även för deltagarna. Jag har själv sett hur de motiverar varandra och uppmärksammar hur deras utseenden och välmående förbättras, säger Margareta Jonsson.

Förra året ställde sig landstinget bakom projektet Tobacco Endgame, ett nationellt initiativ från den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta med målet om ett rökfritt Sverige 2025.

Margareta ser det som ett rimligt mål bland annat genom att det blir förbud mot rökning på fler och fler platser.

– Livsmedel som gör människor sjuka slutar företagen att producera och gör om dem. Men i tobak tillsätts istället mer nikotin och skadliga ämnen. Vilken annan produkt på marknaden skulle kunna göra det, frågar sig Margareta Jonsson.

Vad vill du veta mer om?