Hur kan sjuksköterskor och barnmorskor bidra till Tobacco Endgame?

Nyhet

Sjuksköterskor mot Tobak samlade ett 50-tal sjuksköterskor från södra Sverige till en innehållsrik utbildnings- och diskussionsdag 27 april. Årsmötesförhandlingar kombinerades med en studiedag om sjuksköterskors och barnmorskors roller i arbetet för att nå målet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.
Temat väckte stort engagemang, frågorna var många och svaren likaså. Det märktes ett ökat intresse för hur var och en nu kan arbeta vidare hemma i sina län och utvärderingen av dagen visade på höga siffror. SmT kommer att finslipa på detta program och på efterfrågan turnera med detta koncept i landet.

Text: Mona Wahlgren

 

SmT:s styrelse 2018. Från vänster: Mona Ringbjer, Mona Wahlgren, Susann Holm, Ann Post, Yvonne Bergmark Bröske, Elisabeth Bitte Jacobsson och Lena Lundh.

Vad vill du veta mer om?