Websändning från det tredje seminariet om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

Tobacco-endgame_web Länk till sändningen från 17e november:

En ny politisk spelplan – hur påverkas det långsiktiga tobaksförebyggande arbetet?

Tid: Måndagen den 17 november 2014 kl 13-16

Plats: Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm

Program

– Välkommen. Filippa Nyberg

– Aktuella tobaksförebyggande planer. Introduktion från Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

– Vilken tobakspolitik kan vi förvänta oss under den nya mandatperioden? Inbjudna representanter från Socialdepartementet och Riksdagens socialutskott

– Vi stöder en långsiktig utfasning av rökningen i Sverige. Rapport från några organisationer

Paus med förfriskningar

– Barnarbete inom tobaksindustrin. Kattis Hellberg

E-cigaretter: hot_eller_lösning? Lovisa Högberg

– Sociala medier i opinionsbildningen för Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025. Sara Dinwiddie

Frågor om programmet till undertecknade

Mer information om Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025

 

 

Vad vill du veta mer om?