Jobbar för tobaksfria skolor i Uppsala

Tillsammans med ungdomar har Hälsoäventyret inom Region Uppsala tagit fram Figge, en figur som ska hjälpa till att synliggöra barns rätt till en hälsofrämjande skolmiljö, en miljö fri från tobak.

Frihet från tobak får extra uppmärksamhet under denna vecka, då tobaksfria veckan hålls runtom i Sverige. I samband med detta lanserar Hälsoäventyret ett nytt material som ska inspirera skolor att arbeta för tobaksfrihet.

Alla länets cirka 180 skolor får ett skolpaket med material som baseras på aktuell forskning och goda exempel på hur skolor kan arbeta med att få en tobaksfri skoltid. Varje paket innehåller material till elever, skolpersonal och föräldrar, skyltar med ett främjande budskap, klistermärken, kuddar med Figge och posters. Det finns även en särskild webbplats som stöd i det tobakspreventiva arbetet – www.figgesresa.se.

– Det är barn och unga, inte vuxna, som börjar använda tobak. Man kan säga att fönstret mot ett eventuellt tobaksbruk står öppet under tonåren. Börjar man inte då så kommer man med största säkerhet förbli tobaksfri livet ut, säger Carina Hesse Bolin, enhetschef för Hälsoäventyret och medlem i Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak.

– Skolan kan verkligen göra skillnad. Vi hoppas att Figge-materialet ska komma till användning, både under tobaksfria veckan och framöver.

Projektet finansieras med medel från Länsstyrelsen Uppsala län.

Vad vill du veta mer om?