Visa kategorier

Gediget förarbete framgångs-
faktor bakom Tobakshjälpen

Digitalt stöd för tobaksstopp har många fördelar. Det har Tobakshjälpen, som startades 2019, visat. Konceptet är lyckat både för patienter…

Film om att prata med nikotin med patienter

Tandvård mot Tobak har tagit fram en film som visar varför det är viktigt att lyfta frågan om tobak, och…

Nytt faktablad på lätt svenska

Psykologer mot Tobak har tagit fram ett faktablad, på lätt svenska, med enkla och lättförstådda tips för den som vill sluta…

Reviderad utgåva av ”Stödja patienter att sluta röka och snusa”

Bokens hela titel är Stödja patienter att sluta röka och snusa/Rådgivning om tobak och avvänjning. Boken innehåller kunskap om stödja…

Kampanj på flera språk ska uppmuntra till rökstopp

Coronapandemin har lett till oro bland många rökare efter rapporter om att rökning kan vara en riskfaktor för svårare sjukdom…

Digital tobakshjälp sprider sig över landet

Allt fler kan få tillgång till professionellt stöd att sluta med tobak, via sin dator eller telefon. Margareta Pantzar, från…

Utbildare lärde om nya produkter på nätverksträff

Diplomgruppen inom Yrkesföreningar mot Tobak har arrangerat sin årliga nätverksträff. Träffen den 23 oktober var den 8:e i ordningen för…

Läkemedelslistan på sju ytterligare språk

Nu finns listan över läkemedel för tobaksavvänjning även på sju främmande språk: arabiska, dari, farsi, ryska, somaliska, spanska och turkiska….

Uppdaterade foldrar om tobaksfria barn och tobaksfri graviditet

Psykologer, socionomer och folkhälsovetare mot Tobak har tagit över ansvaret för informationsfoldrarna Tobaksfri graviditet och Tobaksfria barn från Folkhälsomyndigheten. Foldrarna…

Läsvärd nordisk rapport

Rökavvänjning i den nordiska regionen heter en ny rapport från Nordens välfärdscenter. Den skildrar  tobaksvanornas utveckling , tobakspolitiken och det förebyggande arbetet…

Kampanj med pristävling utmanar till tobaksstopp

Den 1 november går startskottet för kampanjen Tobaksstopp.  Region Norrbotten, Västerbottens läns landsting, Region Jämtland Härjedalen, Landstinget Västernorrland och Regionalt Cancercentrum…

Hon har hjälpt 100-tals bli tobaksfria

Tandsköterskan Margareta Jonsson var en av de första diplomerade tobaksavvänjarna i Västerbotten och har hjälpt hundratals att sluta med tobak….

Vad vill du veta mer om?