Visa kategorier

Kampanjmaterial för spridning

Nedan finns material att använda för att sprida kampanjen Lagar för alla barns framtid. Om du undrar något eller vill…

Save the date – Viktiga webbinarium

Den 21 april kommer Tobaksfaktas medlemsorganisationer att anordna ett spännande och viktigt seminarium för politiker och för alla som arbetar med tobaksprevention…

Ledare: Nytt år – nya möjligheter

Vi har en stor uppgift framför oss och alla kan gräva där vi står. Inom våra yrken har vi alltid…

Ledare: Tack för 2020!

Stort tack för 2020 som på många sätt varit ett annorlunda år och på återseende 2021, med nya krafter! Vi saknar…

Nikotinets betydelse har hamnat i skymundan

Tobaksindustrin lägger stora resurser på att ta fram nya produkter. Gemensamt för dessa är att i stort sett alla innehåller…

Nu börjar den vår den svage kallar höst – tid att samla våra krafter i arbetet för ett tobaksfritt Sverige!

Nio av tio svenskar tycker att Sverige ska arbeta mer med efterlevnad av de åtgärder som anges i WHO:s Tobakskonvention….

Nya tankar om hur vi kan värna om våra barns hälsa

Seminariet Skydda Barn mot Tobaksindustrins påverkan lockade en stor nationell publik från olika sektorer: länsstyrelser, regioner och kommuner, samt personer…

Välkommen till YMT-seminarium 1 sept!

Yrkesföreningar mot Tobak inbjuder till seminarium med temat ”Skydda barn från tobaksindustrins påverkan”. Under dagen presenteras strategier och goda exempel…

Vårhälsning från YMT

Hoppas att alla är friska, eller åtminstone bara lindrigt påverkade av Corona. Vi arbetar för fullt och Tobacco Endgame är…

Se YmT:s film om Tobacco Endgame!

Yrkesföreningar mot Tobak har producerat en film som presenterar Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Se filmen och ta del…

Utbildare lärde om nya produkter på nätverksträff

Diplomgruppen inom Yrkesföreningar mot Tobak har arrangerat sin årliga nätverksträff. Träffen den 23 oktober var den 8:e i ordningen för…

Politiker utbildades före valet

Under månaderna före valet gjorde Yrkesföreningar mot Tobak landet runt en rad insatser för att utbilda och knyta kontakter med…

Vad vill du veta mer om?