Ladda ned dokumentationer av PmT:s konferenser!

Under november 2018 genomförde Psykologer mot Tobak fyra regionala konferenser på temat ”Tobaksfria barn och unga – barns rätt är vuxnas ansvar”, som en del i Tobaksfaktas projekt Tobaksfria barn.

Utbildningarna genomfördes med stöd av Folkhälsomyndigheten och i nära samverkan med länsstyrelsen och regionen.

Här kan du läsa mer och ladda ned dokumentationer av föreläsningarna.

Vad vill du veta mer om?