Ledare: Lagar för alla barns framtid
– vår stora kampanj som nu sjösatts!

Nyhet

Nu har vi en jättechans att få stor utväxling på vårt mångåriga arbete mot nikotin det vill säga tobak med alla olika smaken och alla former och färger. Vi planerar att kampanjen ska leva länge och ser vikten av långsiktighet. Inom kampanjen hakar vi på aktuella händelser och företeelser. Kampanjen ska leva länge för igenkänning och attitydförändring på sikt.

Barn ska självklart skyddas mot nikotin. Barn kan inte själva stå emot starka marknadskrafter. Det finns ingen ursäkt att vi vuxna offrar barnen till förmån för en stark och vinstdrivande industri som säljer nikotin för att skapa lika långvarigt som onödigt och livsfarligt beroende för att långsiktigt säkra kunder och inkomster.

Årets WHO-tema för Tobaksfria Dagen 31 maj är Commit to quit. Det är tänkt som ett långsiktig kampanj internationellt.

Vi ser fram emot sedvanligt Tobacco Endgame seminarium tillsammans med Tobaksfakta, på samma tema två dager senare, 2/6.

Ju fler som slutar med nikotinprodukter desto mindre normaliserat blir nikotinanvändning. Och om inga barn börjar använda någon form av nikotin, blir det alldeles automatiskt färre som behöver sluta.

Vårt arbete måste alltid vara långsiktigt och ihärdigt. Attityder påverkar man inte över en natt. Speciellt inte om det finns superstark motkraft i form av tobaksindustrin.

Förhoppningsvis kan vi få många många olika organisationer och företag att ansluta sig till vår egen #lagarförallabarnsframtid-kampanj.

I Danmark har många tunga aktörer slutit upp bakom det viktiga tobakspreventiva arbete. Det är en framgångsfaktor som vi gärna kopierar här.

Medan vi jobbar på med att öka stödet för vår fråga, kan vi hjälpas åt att sprida kampanjen så att många skriver under för kraftfulla lagar. Våra folkvalda måste få kunskap om nikotin och mod att stå upp för barnen!

Här finns material att sprida

Vad vill du veta mer om?