Läkemedelslistan på sju ytterligare språk

Nu finns listan över läkemedel för tobaksavvänjning även på sju främmande språk: arabiska, dari, farsi, ryska, somaliska, spanska och turkiska. Översättningen har skett genom ett samarbete mellan Psykologer mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak och Sluta-Röka-Linjen.

Listorna består av två sidor, en sida med det främmande språket och en på svenska.

Här finns materialet.

Vad vill du veta mer om?