Lärare mot Tobak 2020 – stort engagemang runt om i landet

Vi rivstartar 2020 och träffar matematiker på  Mattematikbiennalen i Växjö den 16-17 januari. 3000 matematiker från hela landet kommer att diskutera Hållbar matematikundervisning för eleverna, lärarna, samhället och framtiden. Arbetet för hållbar utveckling – 2030 är ljuv musik för oss, eftersom det i hög grad inkluderar tobaksfrågan.

Vi kommer även att vara med på Växjödagarna den 29-30 januari. Det är en återkommande konferens där vi deltagit vid flera tillfällen. Skolledare, skolpolitiker och lärare samlas för att diskutera Framtidens skola.

Nordiska skolledarkongressen i Göteborg den 17-18 mars samla 1500 skolledare från hela landet.

Minskat tobaksbruk är i högsta grad en politisk fråga. Under flera år har vi deltagit på de politiska partiernas kommun och landstingsdagar för att lyfta fram behovet av att de åtgärder som finns i Tobakskonventionen implementeras.  Trots att riksdagen undertecknade konventionen 2005 har inte exponeringsförbud för tobaksreklam införts. I mindre butiker på landsbygden och hos flera stora butikskedjor är tobaksreklam alltjämt mycket vanligt. Det rimmar illa med tanke på att i sina årsrapporter talar sig varma om hållbar utveckling. En annan viktig åtgärd är höjt pris på tobak. Att stödja ungdomars tobaksfrihet är inte bara skolans ansvar. Vi kan göra mycket men inte allt. Tobaksindustrin ligger inte still utan är mycket aktiv när det gäller att lansera nya produkter. Vi börjar med att möta politiker i Centerpartiet på deras kommun och landstingsdagar den 31 januari-1 februari, i Uppsala.

Vad vill du veta mer om?