Läsvärd nordisk rapport

Rökavvänjning i den nordiska regionen heter en ny rapport från Nordens välfärdscenter. Den skildrar  tobaksvanornas utveckling , tobakspolitiken och det förebyggande arbetet i de nordiska länderna.

I rapporten konstateras att cirka 50 000 människor dör av tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Norden. Rökning är en av de största individuella hoten mot folkhälsan, mätt med sjuklighet och dödlighet.

Publikationen har getts ut på danska och på engelska och ger bland annat en inblick i hur arbetet med tobaksavvänjning är uppbyggt i de olika länderna. Intressanta exempel på metoder som testats lyfts också fram.

Rapporten har getts ut inom ramen för det nordiska tobaksprojekt som Nordens välfärdscenter driver.

 

Vad vill du veta mer om?