Ledare: Nytt år – nya möjligheter

Vi har en stor uppgift framför oss och alla kan gräva där vi står. Inom våra yrken har vi alltid stor möjlighet att skapa opinion, sprida kunskap och göra skillnad. Yrkesföreningar mot Tobak och övriga nätverket sjösätter inom kort vår stora kampanj #lagarförallabarnsframtid, som vi hoppas ska få stor genomslagskraft.

Här följer ett axplock av de arbetsuppgifter som är aktuella under våren:

ANDTS-strategin presenteras 23 mars. Vi hoppas att innehållet i nya strategin för de kommande åren visar vägen framåt.

I Folkhälsomyndighetens rapport, Rökfritt Sverige 2025 – utvecklingen mot målet från våren 2020 pekade man på det som fortfarande krävs för måluppfyllelse.

Vi vill se full respekt för artikel 5.3 i WHO:s Tobakskonvention genom ett restriktivt förhållningssätt. Tobaksindustrin ska hållas utanför folkhälsopolitiken. När kontakt är nödvändig ska denna ske transparent med full insyn och rapportering om vad som avhandlades.

Vidare är det synnerligen angeläget att skatteinstrumentet utnyttjas återkommande. Sverige ska inte vara ett lågprisland för nikotinprodukter.

Exponeringsförbud på säljställen och neutrala reklamfria paket för alla tobaksprodukter är egentligen en självklarhet och bör genomföras skyndsamt!

Tobaksindustrin inser att dagens cigaretter på sikt är svårsålda, och har därför bytt fokus till rena nikotinprodukter, smaksatta för att locka nya unga konsumenter.

Utredningen ”En ändamålsenlig reglering av nikotinprodukter” ska presenteras 31 mars. Direktiven är solklara och följs de till punkt och pricka får vi en utmärkt lagstiftning.  Nikotinprodukter, både gamla och nya, bör regleras som tobak för att inte ”tobaksfritt snus” ska kunna säljas till minderåriga, saluföras som godis, delas ut gratis på festivaler och events, eller exponeras i reklamannonser på nätet.

Vi måste sprida kunskap om nikotineffekter samt hur tobaken på alla sätt motverkar hållbar utveckling. Tobak påverkar samtliga 17 globala hållbarhetsmål negativt.

Nikotinet är starkt beroendeframkallande. Märkligt att lansering av produkter med ett så potent och toxiskt ämne tillåts, för att sedan invänta eventuella forskningsresultat hur det påverkar konsumenterna. När läkemedel ska introduceras sker det självklart i omvänd ordning.

Ny forskning om snus och ohälsa pågår och visar en rad effekter. Hjärtinfarkter och stroke får oftare dödlig utgång hos snusare än bland ickebrukare. och även ökad risk för diabetes typ 2. Graviditetskomplikationer som havandeskapsförgiftning och dödföddhet, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd är vanligare om mamman snusar. Men som vi vet är snus tyvärr en omhuldad nationalklenod…

Tandvården kan bli mer synlig i det tobakspreventiva regionala arbetet. Tandvården har som enda aktör inom hälso- och sjukvården lagstadgat uppdrag att möta alla barn och unga på individnivå till och med 23 års ålder. Dessutom sker regelbundna besök på gruppnivå, i skolan till exempel. Socialstyrelsen slutför inom kort revidering av riktlinjerna till tandvården, och skickar ut dessa på remiss till sommaren.

Nu ser vi fram emot ett spännande år tillsammans. Tobakskonventionens olika åtgärder ska genomföras!

Vad vill du veta mer om?