Ledare: Tack för 2020!

Stort tack för 2020 som på många sätt varit ett annorlunda år och på återseende 2021, med nya krafter!

Vi saknar sannerligen inte arbetsuppgifter.

Corona viruset har tvingat oss att arbeta på annat sätt med vår viktiga uppgift. Bland annat har vi lärt oss och sett flera fördelar med att  övergå till  digitala möten. Vårt avlånga land, med stora avstånd, har plötsligt blivit jämlikt runt och många fler medarbetare än tidigare har fått möjlighet att delta i webbinarier och seminarier. Engagemanget för tobaksfrågan går inte att ta miste på!

Nikotinfrågan är högaktuell och central. Nya nikotinprodukter kräver vidgat arbete, och vi är i startgroparna för en gemensam kraftfull kampanj, som vi alla måste hjälpa till att både forma och framför allt sprida. Till denna återkommer vi nästa år.

Stort stöd i vårt arbete är att Barnkonventionen blev lag i januari. Vi kan nu hänvisa till lagen i många diskussioner.

Vi ser fram emot gott resultat av utredningen som leds av I. Simonsson om en bättre reglering av nikotinprodukter. Vi hoppas innerligt att smaksättningar av nikotinprodukt inte ska tillåtas framöver. Det är en svår juridisk nöt att knäcka eftersom snuset smaksätts sedan länge, och regleras i livsmedelslagen.

Vi vet ju sedan länge, och forskningen visar tydligt, att smaksatta produkter lockar barn att prova nikotin i olika former. Användning av det nya vita snuset ökar bland våra ungdomar på grund av den massiva marknadsföringen som får unga att tro att det är helt ofarligt. 

Alla föreningar i YmT har skickat in sitt yttrande till justitiedepartementet om utredningen, SOU 2020:45 som bland annat behandlar neutrala tobakspaket. Vi har på detta sätt visat våra olika perspektiv och att argumenten är många  et viktigt att ge kraftfulla signaler till riksdagsledamöter och skapa opinion.

Det är dags för Sverige, precis som i Australien redan 2012 och 24 andra länder att införa denna viktiga årgärd för att skydda barnen. Resentanter från tobaksindustrin har getts möjlighet att lägga fram sina argument och påverka utredningen trots artikel 5.3 i tobakskonventionen. Här måste ske en ändring framöver! Folkhälsan ska prioriteras och tobaksindustrin hindras från att påverka tobakspolitiken.

Efter nyår kommer ANDTS-strategin att presenteras, och det viktiga dokumentet kommer att påverka vårt tobaksarbete de närmaste fyra åren. Om inte tobakskonventionen implementeras är det svårt att nå det redan uppsatta målet om ”Rökfritt Sverige 2025”.

Det är ekonomiska intressen och kanske ett politiskt ointresse som råder över tobaksfrågan.

Alla vi som i många år arbetet med tobaksprevention finns dock som en kunskapskälla och är alltid beredda att försöka skapa opinion och sprida information.

Vi är mycket glada över det goda samarbetet med våra medlemmar och alla stödjare. Vi önskar alla en,

God Jul och ett Gott Nytt År!

/Redaktionsgruppen,
David Chalom (LmT
Margareta Panzar (PmT)
Mona Ringbjer (SmT)
Lena Sjöberg (TmT)
Ingrid Talu (LärmT)

Vad vill du veta mer om?