Livlig debatt om rökfria uteserveringar

Rökfria uteserveringar – viktigt hälsofrämjande förslag eller förmynderi? Och är det rätt att begränsa e-handeln med tobak hårdare än tobaksförsäljningen i butik?

Det är de två frågor om regeringens planer på ny tobakslag som hittills väckt mest debatt. Tobaksförebyggande organisationer vill också ha svar på varför regeringen inte föreslår exponeringsförbud i butikerna utan nöjer sig med förbud mot kommersiella meddelanden.

För drygt tre veckor sedan skickade regeringen sitt förslag till en ny lag om tobak och liknande produkter på remiss till lagrådet. Lagrådet avstyrker i sitt yttrande rökförbud vid entréer till rökfria lokaler (exempelvis restauranger), men har inga andra invändningar mot regeringens förslag.

Efter eventuella ändringar med anledning av lagrådets synpunkter kommer regeringen sedan att överlämna en proposition till riksdagen. Riksdagens socialutskott kommer att behandla propositionen och förbereda ett riksdagsbeslut. Enligt socialutskottets planering blir det sedan riksdagsdebatt 15 maj och beslut i riksdagen dagen därpå.

Under de veckor som gått sedan regeringens förslag blev kända, är det framför allt det om rökfria uteserveringar som väckt debatt i medier och politiska sammanhang. Åtskilliga debattprogram i TV och radio samt debattartiklar i tryckt press och på nätet har behandlat denna fråga. Vi i de tobaksförebyggande och hälsofrämjande frivilligorganisationerna framhåller de stora vinster som fler rökfria utemiljöer skulle innebära för barn, allergiker och andra överkänsliga, samt för serveringspersonal. Våra debattmotståndare beskriver förslaget som en inskränkning av individens fria val av livsstil. En diskussion som känns igen från debatten före införandet av rökfria krogar. Det är också ännu oklart hur partierna kommer att rösta i riksdagen mon rökfria uteserveringar.

Även regeringens förslag om begränsningar för e-handeln med tobak har väckt protester. E-handlarna protesterar bland annat mot att de ska behöva söka tillstånd för att få sälja tobaksprodukter och mot att de inte kommer att få visa tobaksprodukter i sin marknadsföring. Det senare är en skarpare begränsning än vad som föreslås i fysiska butiker.

I fysiska butiker föreslår ju regeringen inte det exponeringsförbud som vi och andra tobaksförebyggare kämpat så länge för, utan bara ett förbud mot kommersiella meddelanden. Något som självklart väckt kritik bland alla som vill att barn i Sverige ska skyddas effektivare från tobaksindustrins marknadsföring.

 

 

 

 

 

 

 

Vad vill du veta mer om?