LmT-debatt: Exponeringsförbud efterlyses

”Regeringen planerar att lägga fram en proposition om en ny lag om tobak och tobaksliknande produkter. Vi hoppas den innehåller ett förbud mot tobaksreklam i butiker och omfattar e-cigaretter”, skriver tre medlemmar i Läkare mot Tobak i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Debattskribenterna är Stella Cizinsky,överläkare, verksamhetschef på Hjärtlungkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, Matz Larsson, överläkare lungmedicinkliniken vid Universitetssjukhuset i Örebro, och Anton Landgren, AT-läkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

De framhåller att rökning varje år dödar 12 000 personer i Sverige och konstaterar att det finns gott forskningsstöd för att exponeringsförbud för tobaksvaror är särskilt effektivt när det gäller att minska unga människors intresse för tobak:

”Världshälsoorganisationen WHO konstaterar i en rapport från i år att exponeringsförbud för tobaksvaror har särskilt stor effekt på unga människors konsumtion och experiment med tobak. En rad forskningsstudier visar att unga som ofta ser tobaksprodukter i affärer blir rökare i större utsträckning. WHO framhåller även en studie i 130 länder som visar att exponeringsförbud har en tydlig koppling till minskat experimenterande med cigaretter bland unga. En annan undersökning visade att exponeringsförbud ledde till mindre dagligrökning bland unga.”

Fotnot: Bilden visar tobaksskåp i en butik i Norge, som har infört exponeringsförbud för alla tobaksprodukter.

Vad vill du veta mer om?