YmT:s LUFT-pris – Umeå 2-3 oktober

Yrkesföreningar mot Tobak prisar Axfood och Ripa
2014-10-02
Idag delar Yrkesföreningar mot Tobak ut utmärkelser till personer som särskilt verkat för att skydda människor från tobakens skadeverkningar under de gångna tre åren. Anders Strålman, VD för Axfood och ordförande för Svensk dagligvaruhandel, prisas för att förorda exponeringsförbud för tobak i butik och Henrik Ripa för att som en av få moderatpolitiker stå upp för hårdare lagstiftning mot tobak.
Tobaksbruket är den största enskilda orsaken till sjukdom och förtida död. Beräkningar visar att i Sverige dör 12 000 personer om året på grund av rökningens skadeverkningar, 100 000 läggs in på sjukhus och16 000 nya ungdomar börjar röka. Människor frågar sig med rätta: ”Hur kan en produkt som innehåller 7 000 gifter säljas öppet på ICA, Coop och Hemköp? Hur kan dödsmedel säljas på samma ställe som livsmedel?” Forskning visar att exponeringsförbud mot tobak i butik minskar barn och ungas benägenhet att börja röka och skyddar de som kämpar för att sluta röka mot återfall. Det är en åtgärd som rekommenderas i WHO:s Tobakskonvention som Sverige har undertecknat. Som VD för en av Sveriges största matvarukedjor och ordförande i Svensk Dagligvaruhandel har Anders Strålman förordat att exponeringsförbud för tobak i butik införs i Sverige på samma sätt som i Norge, Finland, Island, Canada med flera länder. Strålmans initiativ är framsynt, ansvarstagande och mycket värdefullt i arbetet för minskat tobaksbruk i vårt land. Strålman får därför Yrkesföreningar mot Tobaks utmärkelse LUFT-priset, som delas ut på den stora tobakspreventiva LUFT-konferensen i Umeå 2 oktober.
För att komma till rätta med det gigantiska hälsoproblem som rökning utgör krävs en kraftfull tobakspolitik och politiker som vågar utmana tobaksindustrin, vars vinster står på spel om användarna blir färre. Yrkesföreningar mot Tobaks andra LUFT-pristagare är Henrik Ripa, en av få moderatpolitiker som driver att Tobakskonventionens åtgärder ska genomföras i Sverige. Med beundransvärd integritet och uthållighet har Ripa under mer än 10 år stått upp för tobaksfrågor i Lerums kommun och i riksdagen. Ripa stödjer Yrkesföreningar mot Tobaks krav på en plan för utfasning av rökning i Sverige till år 2025.
Kontaktuppgifter
• Barbro Holm Ivarsson, ordförande, 0734-408451, barbro.holm-ivarsson@telia.com
• Ingrid Talu, styrelseledamot, 070-5930392, ingrid.talu@swipnet.se
• Anders Strålman, 08-553 99 000
• Henrik Ripa, 0302-52 11 13, henrik.ripa@lerum.se

Mer information
• Om exponeringsförbud, www.tobaksfakta.org
• Sveriges största konferens inom tobaksområdet, LUFT, www.luftkonferens.nu

LUFT

Ladda ner Inbjudan_LUFT

För mer information besök: www.luftkonferens.nu

LUFT

Vad vill du veta mer om?