Lyckad LUFT-konferens i Linköping

Den 7 september samlades cirka 200 personer från hela landet för en två dagars konferens om tobaksprevention. Huvudfokus på konferensen var nya produkter som innehåller nikotin. 

Rubriken för årets sammankomst var Nikotin som ny inkörsport, ny produkt och nytt beroende. Många olika seminarier, med kunniga talare, lockade besökare från såväl kommuner, landsting och regioner som privata aktörer.

Årets LUFT-pris gick till tre forskare, som alla på olika sätt satt ljuset på hälsoriskerna med de nya nikotinprodukterna.

Läs mer om LUFT-konferensen på Tobaksfakta

Vad vill du veta mer om?