Lyfte tobaksfrågan i Visby

Nyhet, Opinion

Yrkesföreningar mot Tobak och dess fem medlemsföreningar genomförde ett innehållsrikt program på årets upplaga av Almedalsveckan, med planerade programpunkter, nätverksarbete och mer spontan opinionsbildning på Visbys gator.

Under tre eftermiddagar hade YmT aktiviteter på Donners plats och spred budskapet att tobak hotar hållbar utveckling i världen.

En rad seminarier med olika aktuella teman genomfördes också. På bilden syns Lars Stjernkvist, tidigare generaldirektör på Migrationsverket, Birgitta Enmark, ansvarig för folkhälsofrågor inom Folktandvården Gävleborg,  och Tamouz Oblid, tidigare språkpraktikant vid Folktandvården. De presenterade vid ett seminarium fakta kring nyanlända och tobaksbruk och berättade om metoder att informera och inspirera till tobaksstopp. YmT:s samlade Almedalsprogram hittar du här.

 

Vad vill du veta mer om?