Visa kategorier

Förebygg tobaksbruk hos ditt barn

Råd och fakta om hur vårdnadshavare kan bidra till att barn inte börjar använda tobak.

Tobaksfria barn

En folder om barns rätt till en tobaksfri uppväxt.

Tobaksfri graviditet

En folder om alla fördelarna med att vara tobaksfri under graviditeten och hur du kan få hjälp att nå dit.

Tobaksavvänjning med personer som behöver extra stöd

Av: Psykologer mot Tobak i samarbete med Sjuksköterskor mot Tobak År: 2016 Kostnad: 30 kr + porto

Medlemsfolder

Av: Yrkesföreningar mot Tobak År: 2015 Kostnad: Gratis. Endast porto.

Sluta röka-tidningen

Av: Yrkesföreningar mot Tobak År: 2015 Endast som pdf.

Vad vill du veta mer om?