Material

Materialet är producerat av organisationer inom Yrkesföreningar mot Tobak eller andra kunniga aktörer inom det tobaksförebyggande arbetet. Material i pdf-form är gratis. För tryckt material kan vi behöva ta ut en avgift, se information om respektive material.

Kunskapsöversikt Tobak och unga

Kunskapsöversikt Tobak och unga

Kunskapsöversikten är framtagen av Psykologer mot Tobak för att ge motivation, stärka engagemang och fördjupa kunskaper inom området tobak och unga.

Förebygg tobaksbruk hos ditt barn

Förebygg tobaksbruk hos ditt barn

Råd och fakta om hur vårdnadshavare kan bidra till att barn inte börjar använda tobak.

Ladda ner
Tobaksfria barn

Tobaksfria barn

En folder om barns rätt till en tobaksfri uppväxt.

Ladda ner
Tobaksfri graviditet

Tobaksfri graviditet

En folder om alla fördelarna med att vara tobaksfri under graviditeten och hur du kan få hjälp att nå dit.

Ladda ner
Affisch vecka 47 år 2017

Affisch vecka 47 år 2017

Tobak hotar oss alla är rubriken på årets v. 47-affisch som kunnat översättas till svenska tack vare Västerbottens läns landsting. Originalet är WHO:s affisch för World No Tobacco Day 2017.

Ladda ner
Läkemedelslista för rökavvänjning

Läkemedelslista för rökavvänjning

Av: Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med. dr., Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak

År: 2016

Enbart som PDF

Ladda ner
Tobaksavvänjning med personer som behöver extra stöd

Tobaksavvänjning med personer som behöver extra stöd

Av: Psykologer mot Tobak i samarbete med Sjuksköterskor mot Tobak

År: 2016

Kostnad: 30 kr + porto

Sluta röka-tidningen

Sluta röka-tidningen

Av: Yrkesföreningar mot Tobak

År: 2015

Endast som pdf.

Ladda ner
Medlemsfolder

Medlemsfolder

Av: Yrkesföreningar mot Tobak

År: 2015

Kostnad: Gratis. Endast porto.

Ladda ner
Vykort - 6 Steg till ett tobaksfritt liv

Vykort - 6 Steg till ett tobaksfritt liv

6 Steg till ett tobaksfritt liv

Producerad av: Psykologer mot Tobak

År: 2015

Enbart som PDF

Ladda ner
Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 Information

Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 Information

Av: Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta – Oberoende Tankesmedja

År: 2014

Kostnad: Gratis. Endast porto.

Ladda ner
Hej då Tobak - affisch från Tobaksfria vecka 2014

Hej då Tobak - affisch från Tobaksfria vecka 2014

Av: Yrkesföreningar mot Tobak

År: 2014

Kostnad: Gratis. Enbart porto

 

Ladda ner
Skador av snus

Skador av snus

Av: Psykologer, Socionomer och Folkhälsovetare mot Tobak och Läkare mot Tobak

År: 2017

Enbart som PDF

 

 

Ladda ner
Fakta om e-cigarett

Fakta om e-cigarett

Av: Psykologer mot Tobak

År: 2017

Enbart som PDF

 

Ladda ner
Vägen till ett tobaksfritt liv

Vägen till ett tobaksfritt liv

Av: Läkare mot Tobak

År: 2014

Kostnad: 3 kr/st plus porto

Rapport: Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst

Rapport: Rådgivning och tobaksavvänjning i psykiatri, beroendevård och socialtjänst

Producerad av: Psykologer mot Tobak i samarbete med Läkare mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak och Tandvård mot Tobak
Kostnad: 50kr plus porto
År: 2015

Ladda ner
En Samtalsmetod för att behandla rökare

En Samtalsmetod för att behandla rökare

Av: Läkare mot Tobak

År: 2011

Kostnad: Gratis. Endast porto

Fint som snus? - broschyr

Fint som snus? - broschyr

Av: Tandvård mot Tobak
År: 2014
Kostnad: 1 kr/st plus porto

Ladda ner
Röker Du, ryker Dina tänder - broschyr

Röker Du, ryker Dina tänder - broschyr

Av: Tandvård mot Tobak
År: 2012
Kostnad: 1 kr/st plus porto

Låt inte framtiden gå upp i rök - Tobaksfria Veckan 2012

Låt inte framtiden gå upp i rök - Tobaksfria Veckan 2012

Av: Yrkesföreningar mot Tobak

År: 2012

Enbart som PDF

 

Ladda ner
Tre sätt att rädda liv

Tre sätt att rädda liv

Av: Yrkesföreningar mot Tobak

År: 2011

Enbart som PDF

 

Ladda ner
Vem vill att vi ska börja röka eller snusa?

Vem vill att vi ska börja röka eller snusa?

Av: Yrkesföreningar mot Tobak

År: 2008

Enbart som PDF

Ladda ner
Rökningens skador är gränslösa

Rökningens skador är gränslösa

Av: Yrkesförenigar mot Tobak

År: 2009

Enbart som PDF

Ladda ner
Rökfria hem

Rökfria hem

Av: Yrkesföreningar mot Tobak

År: 2007

Enbart som PDF

Ladda ner
Water pipe tobacco smoking

Water pipe tobacco smoking

Av: Tandvård mot Tobak

År: 2008

Enbart som PDF

Ladda ner
Livräddarna: Om det framgångsrika tobksförebyggande arbetet - att lära av och driva vidare

Livräddarna: Om det framgångsrika tobksförebyggande arbetet - att lära av och driva vidare

Av: Yrkesföreningar mot Tobak. Carl-Olof Rydén
År: 2007
Kostnad: 50kr/st plus porto

#VAL2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

#VAL2014 Vilken tobakspolitik står våra riksdagspartier för?

Av: Tobaksfakta – Oberoende Tankesmedja med finansiellt stöd av Yrkesföreningar mot Tobak

År: 2014

Kostnad: Gratis / Porto

 

Ladda ner
Hur ska vi skydda oss och våra barn mot tobaksindustrin - Rapport

Hur ska vi skydda oss och våra barn mot tobaksindustrin - Rapport

Av: Yrkesföreningar mot Tobak och A NonSmoking Generation

År: 2010

En rapport från en konferens den 31a maj 2010 om marknadsföring av tobak mot kvinnor.

Enbart som PDF

Ladda ner
Progress and Challenge - Swedish Tobacco Control 2009

Progress and Challenge - Swedish Tobacco Control 2009

Av: Svenska Nätverket för Tobaksprevention

År: 2009

Enbart som PDF

Ladda ner
Progress and Challenge - Swedish Tobacco Control 2006

Progress and Challenge - Swedish Tobacco Control 2006

Av: Svenskt Nätverk för Tobaksprevention

År: 2006

Enbart som PDF

Ladda ner

Ojdå! Vi kunde inte hitta ditt formulär.

Vad vill du veta mer om?