Visa kategorier

Kunskapsöversikt Tobak och unga

Kunskapsöversikten är framtagen av Psykologer mot Tobak för att ge motivation, stärka engagemang och fördjupa kunskaper inom området tobak och…

Förebygg tobaksbruk hos ditt barn

Råd och fakta om hur vårdnadshavare kan bidra till att barn inte börjar använda tobak.

Tobaksfria barn

En folder om barns rätt till en tobaksfri uppväxt.

Tobaksfri graviditet

En folder om alla fördelarna med att vara tobaksfri under graviditeten och hur du kan få hjälp att nå dit.

Affisch vecka 47 år 2017

Tobak hotar oss alla är rubriken på årets v. 47-affisch som kunnat översättas till svenska tack vare Västerbottens läns landsting. Originalet…

Läkemedelslista för rökavvänjning

Av: Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med. dr., Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak…

Tobaksavvänjning med personer som behöver extra stöd

Av: Psykologer mot Tobak i samarbete med Sjuksköterskor mot Tobak År: 2016 Kostnad: 30 kr + porto

Sluta röka-tidningen

Av: Yrkesföreningar mot Tobak År: 2015 Endast som pdf.

Medlemsfolder

Av: Yrkesföreningar mot Tobak År: 2015 Kostnad: Gratis. Endast porto.

Vykort – 6 Steg till ett tobaksfritt liv

6 Steg till ett tobaksfritt liv Producerad av: Psykologer mot Tobak År: 2015 Enbart som PDF

Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 Information

Av: Yrkesföreningar mot Tobak och Tobaksfakta – Oberoende Tankesmedja År: 2014 Kostnad: Gratis. Endast porto.

Hej då Tobak – affisch från Tobaksfria vecka 2014

Av: Yrkesföreningar mot Tobak År: 2014 Kostnad: Gratis. Enbart porto  

Vad vill du veta mer om?