Läkemedelslista för rökavvänjning

Av: Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med. dr., Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak

År: 2016

Enbart som PDF

Vad vill du veta mer om?